Checked by: MFCC

Хүн бүрийн өвчилсөн шалтгаан, биеийн байдал өөр тул зөвхөн нэг эм бүх хүнд ижил үйлчлэхгүй

Аливаа өвчний үед биеийн байдал хүндэрсэн тохиолдолд мэргэжлийн эмчид хандаж, өөрт тохирох эмийг ууж хэрэглэх нь чухал.
Checked by: MFCC
Товчоор, зөвхөн архины хэрэглээ бус бусад хүчин зүйлүүд нас баралтад нөлөөлж болохыг судалгаанд сануулсан байна.

Check document