MFCC-н тухай

Mongolian Fact-Checking Center нь цахим орчинд цацагдаж буй мэдээллийг баримтаар нягталж, олон нийтэд үнэн, зөв мэдээлэл хүргэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. 

Мөн олон нийтэд аливаа мэдээллийн баримтыг нягтлах арга замыг үлгэрлэн зааварчлах, тэдний мэдээллийн боловсролыг дэмжих, сайжруулах зорилготой. Mongolian Fact-checking Center нь Сэтгүүл зүйн Инновац, Хөгжлийн Үүр төв НҮТББ-ын харьяанд, тус байгууллагаас санхүүжин үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус төрийн бус байгууллагын ТУЗ-ийн даргын 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн тушаалаар баталгаажсанаар, Mongolian Fact-checking center нь редакцын бодлогын хувьд бүрэн хараат бус, бие даасан байдлаар ажиллаж байна.