Хэрэгжээгүй

Эрчим хүчний хэрэглээг дотоодоос бүрэн хангаж, эрчим хүч экспортлогч болох суурийг тавина

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжилт бүрэн бус

Цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны төсвөөс олгох зардлыг 2 дахин нэмнэ

УИХ-ын сонгууль 2020

Шалгаж эхлээгүй

Хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийн Эко парк байгуулна

УИХ-ын сонгууль 2020

Шалгаж эхлээгүй

Улсын хэмжээнд нийт ЕБС-ийн 80-аас доошгүй хувийг 1 ээлжтэй болгоно

УИХ-ын сонгууль 2020

Шалгаж эхлээгүй

Улаанбаатарын иргэдийн 70-аас дээш хувийг орон сууцаар хангана

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжээгүй

Түгжрэлгүй хот: Агаарын дүүжин замын тээврийн төсөл хэрэгжүүлж, зориулалтын зогсоол дэд бүтцийг барьж байгуулна 

ИТХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжээгүй

Тусгай замын нийтийн тээврийг ашиглалтад оруулна

ИТХ-ын сонгууль 2020

Шалгаж эхлээгүй

Төмс, хүнсний ногооний импортын гаалийн татварыг 10-15 хувь хүргэн нэмэгдүүлж, дотоодын зах зээлийг хамгаална

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжилт бүрэн бус

Сургуулийн насны хүүхдийн тоо, эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн, хүн амын төвлөрөл ихтэй газруудад 200 шинэ сургууль барина

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжээгүй

Онлайн, зайнаас ажиллах ажлын байрыг нэмэгдүүлж, зөвлөх болон аутсорсинг үйлчилгээг НӨАТ-аас чөлөөлнө

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжилт бүрэн бус

Олон улсын “Найрамдал-2” хүүхдийн зуслан барина

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжээгүй

Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн барилгыг барьж, ашиглалтад оруулна

ИТХ-ын сонгууль 2020

Шалгаж эхлээгүй

Нийслэлийн дүүрэг, аймаг бүрд олон улсын хөтөлбөртэй, чанарын шаардлага хангасан жишиг сургууль байгуулна

УИХ-ын сонгууль 2020

Шалгаж эхлээгүй

Зүрх судасны үндэсний төв байгуулна

УИХ-ын сонгууль 2020

Шалгаж эхлээгүй

Жилд 10 сая толгой малын түүхий эдийг боловсруулах цогцолборыг Дархан хот болон бүсийн төвүүдэд байгуулна

УИХ-ын сонгууль 2020