Checked by: MFCC

Жендэрийн хэвшмэл ойлголтод суурилсан, эмэгтэй улстөрчид рүү чиглэсэн дайралт их байна 

Цахим орчинд түгдэг энэ мэт постууд нь жендэрийн хэвшмэл ойлголтын шинжтэй тул манай улсад хийгдсэн холбогдох судалгаануудаас хүргэе.
Checked by: MFCC
Эерэг ба сөрөг хов жив ярихдаа эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс ижил байсан бол төвийг сахисан хов живд эмэгтэйчүүд эрчүүдээс илүү байжээ. 
Checked by: MFCC
Бичлэгт ашигласан албан бичгийг алдаатай орчуулж ярьсан байна. Dominion Voting Systems компаниас ирүүлсэн албан бичиг нь үр дүнг татаж авах форматыг Монголд түгээмэл хэрэглэдэг MS Excel программ дээр нээх боломжтой хувилбараар явуулсан тухай байна.
Checked by: MFCC
Энэхүү заавар нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 1.15.энэ хуулийн 71.5-д заасан ажиллагааг гүйцэтгэж дуусмагц санал тоолох төхөөрөмжид уншигдсан саналын хуудсыг гар аргаар нэг бүрчлэн тоолно гэж заасны дагуу гар аргаар тоолох үед ажиглагчдын мэдсэн байх шаардлагатай, сонгогчдын гаргадаг түгээмэл алдаатай төрөл бүрийн саналын тэмдэглэгээний хувилбаруудыг үзүүлсэн бөгөөд, тэдгээрийг хүчинтэй, эсвэл хүчингүйд тооцох зааврыг үзүүлсэн гарын авлага байна. Харин энэхүү зөвлөмжийг Хөвсгөл аймгийн хэд хэдэн хэсгийн хороо ажиглагчдад танилцуулах буюу дотоод хэрэгцээнд ашиглах байсныг андууран, санал авах байрны үүдэнд олон нийтэд үзүүлсэн заавар мэтээр байршуулсан нь төөрөгдүүлжээ.
Checked by: MFCC
Хуульд заасан санал тоолох ажиллагааны дараа эцсийн дүн гарахад хэрэв дээрх мэдээлэлтэй төстэй постуудад итгэсэн дэмжигчид эмх замбараагүй байдал ч үүсгэх эрсдэлтэй тул аливаа мэдээлэлд хэрсүү хандаарай.
Checked by: MFCC
Хүүхдийг багаас нь жендэрийн хэвшмэл ойлголтын дагуу хүмүүжүүлэх нь урт хугацааны нөлөө болж үлддэг байна. Нөгөөтэйгүүр, хэрэв хүүхдүүдийг чадвараас нь илүүтэйгээр хүйсээс хамаарч хүмүүжүүлбэл авьяас чадвар нь дэмий үрэгдэж, хувь хүний онцлог нь буурах, амьдралын хэв маяг, ажил мэргэжил нь албан шахалт, дарамтад орох буюу өөрийнхөөрөө амьдарч чадахгүй болж цаашлаад сайн сайхан байдалд нь нөлөөлөх магадлалтай болдог.  
Checked by: MFCC
"Сонгуулийн ерөнхий хороо санал тоолох ажиллагааг өөрийн байранд санал авах өдрийн 22:00 цагт эхэлж, ажиглагч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллийг байлцуулан ил тод, нээлттэй явуулна. Сонгуулийн ерөнхий хороо дараах ажиллагааг гүйцэтгэсний дараа саналын хуудсыг санал тоолох төхөөрөмжид хийж саналыг тоолон санал хураалтын дүнг гаргаж нэн даруй мэдээлнэ" гэж МУИХ-ын тухай хуульд заасан. Түүнээс өмнө сонгуулийн санал хураалтын үр дүнг мэдэх боломжгүй тул төөрөгдөхөөс сэргийлээрэй.
Checked by: MFCC
Эрэгтэйчүүдийн 0.5-1 хувь нь хөхний хор хавдартай бус харин нийт хөхний хорт хавдрын тохиолдлын 0.5-1 хүртэлх хувийг эрэгтэйчүүд эзэлдэг аж. Мөн урт хугацаанд хөхөөр хооллох нь хөхний хорт хавдар тусах эрсдэлийг бууруулдаг гэж хавдар судлалын байгууллагууд үзэж, мөн судалгааны үр дүнгээр нотлогджээ.
Checked by: MFCC
Бичлэг бүрэн эхээрээ "Дэлхийн 60 аруй улсад сонгууль болж, хүн төрөлхтний 50 хувь нь санал өгнө" гээд энэ нь дээрх нөхцөл байдлыг үүсгэж ч болзошгүй гэж ярьснаас таслан оруулж, зөвхөн Монгол Улсын сонгууль дэлхийн хэмжээнд нөлөөлнө гэж хэлсэн мэт ойлголь төрүүлэхээр төөрөгдүүлжээ. 
Checked by: MFCC
Хэрэв санал өгөхийг ятгаж, 100 мянган төгрөг тараасан гэх хэргийг цагдаагийн байгууллага нотолбол мэдээлэл өгсөн иргэнд 1 сая төгрөгийг буруутай этгээдээс гаргуулж өгөх юм. Уг бичлэгт гарч байгаа хуудас нь сонгуулийн саналын хуудас биш, сурталчилгааны заавар байна.

Check document