Checked by: MFCC

Бүх банк зээлдэгч нараасаа авсан хууль бус 1%-ийн шимтгэлээ буцааж өгөх ёстой гэх мэдээлэл төөрөгдүүслэн

Check document