Улаанбаатарын иргэдийн 70-аас дээш хувийг орон сууцаар хангана

Хуваалцах

Хэн

МАН

Хэзээ

УИХ-ын сонгууль 2020

Яав

Check document