Хэрэгжилт бүрэн бус

Жилд 1 сая жуулчин хүлээн авна

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжээгүй

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулж, бензин, шатахууны үнийг 20-30 хувь хямдруулна

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжсэн

Гадаад худалдааны нийт эргэлтийг 20 тэрбум ам.долларт хүргэнэ

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжилт бүрэн бус

273 шинэ цэцэрлэг барьж, 24 цагийн үйлчилгээтэй цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлнэ

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжилт бүрэн бус

150,000 ажлын байр шинээр бий болгоно

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжсэн

“Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв – II” байгуулна

УИХ-ын сонгууль 2020