Checked by: MFCC

ДЭМБ шөнийн цагаар ажиллахыг хорт хавдар үүсгэгч гэж ангилсан гэх мэдээлэл үнэн

Checked by: MFCC
Уг тендерийн мэдээлэлд, нийт төсөвт өртөг нь 360,000,000 (гурван зуун жаран сая) төгрөг ба үүнээс 2022 онд бүгдийг нь санхүүжүүлэх нөхцөлтэй байна.

Check document