Checked by: MFCC

Байр, зуслангийн байшинтай бол нэмэлт татвар төлөх нь гэх мэдээлэл худал, гэхдээ үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар нэмэгдсэн нь үнэн

Check document