Checked by: MFCC

Энэтхэгт вакцины үйлдвэрийн өртгөтгөл шатсан нь #ҮНЭН, гэхдээ COVID-19 вакцины үйлдвэрлэлд нөлөөлөхгүй

Эх сурвалжуудын мэдээлсэнээр “COVID-19 вакцины үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, ирээдүйд цар тахлын эсрэг илүү бэлтгэлтэй байхын тулд барьж буй өргөтгөлийн шинэ байгууламжид гал гарсан бөгөөд энэ нь COVID-19 вакцины үйлдвэрлэлд нөлөөлөхгүй” гэж компанийн зүгээс мэдэгджээ.

Check document