Монголын баримт шалгах төв Олон улсын баримт шалгах сүлжээ (IFCN)-ний “ENGAGE” тэтгэлэгт шалгарлаа 

Энэ тэтгэлэгт Монголын баримт шалгах төвөөс гадна Индонезийн Liputan6.com, Испанийн Maldita, Польшийн Demagog,  Энэтхэгийн Newschecker гэх мэт дэлхийн олон орноос нийт 20 байгууллага шалгарсан байна.

Монголын баримт шалгах төв улс төрийн хуурамч мэдээллийн эсрэг олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэхээр ажиллаж байна

Олон нийтийн мэдээллийн урсгал онлайн орчинтой салшгүй холбоотой болсноос хуурамч мэдээлэл нь нийгмийн хэлэлцүүлэг, олон нийтийн санаа бодолд хүчтэй нөлөөлж байна