Монгол улсын хүн амын хүйсийн харьцаа нэг эмэгтэйд 20 эрэгтэй ноогдоно гэх мэдээлэл худал

#FactCheckedByMFCC | Шалгасан кэйсийн дугаар 963

Checked by: MFCC

Ерөнхий агуулга

Монгол улсад нэг эмэгтэй хүнд 20 эрэгтэй хүн ноогдоно гэх мэдээллийг түгээжээ.

Баримт шалгалтын үр дүн

ҮСХ-ны 2023 оны хүн амын жилийн эцсийн мэдээнд эрэгтэй 1,718,275 хүн, эмэгтэй 1,786,466 хүн  бүртгэгдсэн.

2024 оны тавдугаар сарын 04-нд News мэдээлэл гэх Фейсбүүк хуудаст “Өнөөдөр Монгол Улсад нэг эмэгтэйд 20 эр ногдож байна” гэх мэдээллийг түгээжээ. Бид энэхүү мэдээллийг хүн ам тооллогын албан эх сурвалжтай харьцуулахад худал мэдээлэл болохыг харууллаа.

Үндэсний Статистикийн хорооноос хамгийн сүүлд буюу 2024 оны гуравдугаар сарын 13-нд шинэчилсэн хүн амын тоон мэдээлэлд 2023 оны байдлаар 1,718,275 эрэгтэй бүртгэгдсэн бол 1,786,466 эмэгтэй бүртгэгдсэн гэж мэдээлсэн байна. Тус мэдээллийг бүх насны бүлгээр авч, эрэгтэй эмэгтэй хүйсээр ялган харуулсныг доорх зургаас харах боломжтой.

Уг статистикийн мета мэдээлэлд “Монгол улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ыг харьяат иргэдийг хэлнэ” гэж тодорхойлсон ба нийт Монгол улсад бүртгэлтэй иргэдийн тоог эрэгтэй, эмэгтэй хүйсээр харгалзуулахад ойролцоо тоо гарч байна. Хэдийгээр эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс бага зэрэг илүү буюу 68,191 хүнээр илүү боловч нэг эмэгтэйд 20 эрэгтэй ноогдоогүй байна.


Аливаа мэдээллийг хуваалцахаасаа өмнө #ЭхлээдБод #Think1st


Та бүхэн манай төвийн баримт нягталсан мэдээтэй холбоотой аливаа санал хүсэлт, залруулга хийлгэх болон бусад санал гомдлоо редакторын hello@mfcc.mn имэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

Leave a Reply

Сэтгэгдэл үлдээх

Хуваалцах

Бид Олон Улсын Баримт Шалгагчдын Сүлжээ (International Fact-Checking Network)-ний ёс зүйн кодын дагуу аливаа мэдээллийг баримтаар баталгаажуулан шалгадаг. Баримтаар шалгасан мэдээллээ #ҮНЭН, #ХУДАЛ, #ТӨӨРӨГДҮҮЛСЭН, #БҮРЭН БУС, #ЭВЛҮҮЛЭГ, #ЕГӨӨДӨЛ гэсэн зургаан төрлөөр ангилж, олон нийтэд үнэн бодит мэдээлэл түгээн ажиллаж байна.

Check document