Монголчуудын хамгийн их итгэдэг хүмүүс гэх мэдээлэл худал 

#FactCheckedByMFCC | Шалгасан кэйсийн дугаар #856

Checked by: MFCC

Ерөнхий агуулга

Монголчуудын хамгийн их итгэдэг хүмүүс нь лам бөө, бөх уяачид бол хамгийн бага итгэдэг хүмүүс нь эмч эрдэмтэд гэх мэдээллийг түгээжээ.

Баримт шалгалтын үр дүн

Уг судалгааны эх хувилбарт олон улсын түвшинд хамгийн их итгэдэг хүмүүс нь эмч, эрдэмтэд, бол хамгийн бага итгэдэг хүмүүст засгийн газрын сайдууд болон улс төрчид гэж харуулсан байдаг. Гэвч зураг дээрх үгийг өөрчилж  “монголчуудын хамгийн их итгэдэг хүмүүс нь лам бөө харин хамгийн бага итгэдэг хүмүүс нь эмч эрдэмтэд” гэх агуулгыг оруулжээ.

Монголчуудын хамгийн их итгэдэг хүмүүс болон хамгийн бага итгэдэг хүмүүс гэсэн график зураг бүхий мэдээлэл түгжээ. Үүнд хамгийн их итгэдэг хүмүүс хэмээн лам, бөө, бөх, уяач, дуучин, жүжигчин нарыг жагсаасан бол хамгийн бага итгэдэг хүмүүсээр эмч, эрдэмтэд, улс төрч нарыг жагсаажээ.

Бид энэхүү график зургийн эх хувилбарыг олсон бөгөөд дээр тайлбарласан зураг нь тус эх хувилбарыг өөрчлөн гуйвуулсан болохыг тогтоосон.

Тус зурагт ашигласан судалгааны эх хувилбар нь зах зээлийн судалгаа хийдэг Ipsos группийн 2021 онд хийсэн “Дэлхийн итгэлцлийн индекс 2021” судалгаа юм. Уг судалгаанд олон улсын түвшинд хамгийн их итгэдэг хүмүүс нь эмч, эрдэмтэд, бол хамгийн бага итгэдэг хүмүүст засгийн газрын сайдууд болон улс төрчид гэж харуулсан байдаг ба энэ судалгааны үр дүнг Statista-д график болгон нийтэлж байсан байна. Гэвч бидний шалгасан зурагт эх хувилбарын гарчгийг өөрчилж  “монголчуудын хамгийн их итгэдэг хүмүүс нь лам бөө бол хамгийн бага итгэдэг хүмүүс нь эмч эрдэмтэд” гэх агуулгыг нэмж засварлан боловч итгэлцлийн хувийг өөрчлөөгүй болохыг доорх харьцуулалтаас харж болно.

Судалгааны үр дүнг үзүүлсэн графикийн эх хувилбар (зүүн талд) ба засварласан зураг (баруун талд)

Өөрөөр хэлбэл дээрх үр дүнг үзүүлсэн “монголчуудын хамгийн их итгэдэг болон хамгийн бага итгэдэг хүмүүс” гэх судалгаа хийсэн баримт байхгүй бөгөөд олон улсын түвшинд хийгдсэн судалгааны үр дүнгийн графикийг гуйвуулан өөрчилсөн болохыг харж болохоор байна.


Аливаа мэдээллийг хуваалцахаасаа өмнө #ЭхлээдБод #Think1st


Та бүхэн манай төвийн баримт нягталсан мэдээтэй холбоотой аливаа санал хүсэлт, залруулга хийлгэх болон бусад санал гомдлоо редакторын hello@mfcc.mn имэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

Leave a Reply

Сэтгэгдэл үлдээх

Хуваалцах

Бид Олон Улсын Баримт Шалгагчдын Сүлжээ (International Fact-Checking Network)-ний ёс зүйн кодын дагуу аливаа мэдээллийг баримтаар баталгаажуулан шалгадаг. Баримтаар шалгасан мэдээллээ #ҮНЭН, #ХУДАЛ, #ТӨӨРӨГДҮҮЛСЭН, #БҮРЭН БУС, #ЭВЛҮҮЛЭГ, #ЕГӨӨДӨЛ гэсэн зургаан төрлөөр ангилж, олон нийтэд үнэн бодит мэдээлэл түгээн ажиллаж байна.

Check document