Meta компанийн Хөндлөнгийн баримт шалгагч түнш байгууллага

Монгол Улсаас Мета компанийн Хөндлөнгийн баримт шалгах түнш болсон байгууллага. Бидний баримтаар шалгасан тайланг үндэслэж, Мета компанийн алгоритм ажиллаж, Facebook болон Instagram платформд тухайн мэдээлэлд тэмдэглэгээ зүүж, үзэгдэлтийг бууруулдаг. Мөн ижил төстэй агуулга болон хуваалцсан, реакц болон сэтгэгдлээр идэвхжүүлсэн тохиолдол бүрд мэдэгдэл хүргүүлэн, хуурамч мэдээллийг бууруулах чиглэлээр ажилладаг.