IFCN-ийн гишүүн байгууллага

АНУ-ын Poynter академийн дэргэдэх Олон улсын баримт шалгах сүлжээ буюу IFCN-ий баталгаат гишүүн байгууллага. Олон улсын сүлжээнд ажилласнаар сургалт, мэдээлэл, баримт шалгалтын арга зүй хуваалцах болон тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах, автоматжуулалтын тусгай эрх эзэмших зэрэг давуу талтай.