“Тэтгэврийн зээлээ төлж дуусаагүй иргэдийн анхааралд… Дараа сараас” гэх мэдээлэл төөрөгдүүлсэн

Checked by: MFCC

Ерөнхий агуулга

Дараа сараас эхлэн нас барсан өндөр настай тэтгэврийн зээл авагчийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөлнө гэх агуулга бүхий мэдээллийг түгээжээ.

Баримт шалгалтын үр дүн

УИХ-ын гишүүн Ц.Тувааны өргөн мэдүүлсэн “Нас барсан өндөр насны тэтгэврийн зээл авагчийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл”-ийг 2022 оны Намрын чуулганаар хэлэлцэх асуудлын дараалалд оруулаагүй. Энэ нь хуурамч хүлээлт үүсгэж хандалт авах зорилготой мэдээлэл .

📌2022 оны 08 дугаар сарын 2-нд http://xn--d1ap8awba.com/ нэртэй пэйжид “Тэтгэврийн зээлээ төлж дуусаагүй иргэдийн анхааралд… Дараа сараас” гэсэн тайлбартай, мөн энэ гарчигт “та дарж ороод” гэх үг нэмсэн medeech.com домайн нэртэй сайтын холбоосыг хавсаргасан пост оруулсан нь 08 дугаар сарын 10-ны байдлаар 135 реакц, 36 сэтгэгдэл авч, 38 удаа цааш түгээсэн байна. Холбоосоор сайт руу орж CrowdTangle хэрэглүүрээр тархалтыг нягтлахад 3 пэйжид хуваалцаж, нийт 1,576 хариу үйлдэл авч идэвхжүүлсэн байна.

📌Уг мэдээлэлд, “УИХ-ын гишүүн Ц.Туваан Нас барсан өндөр настны тэтгэврийн зээл авагчийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл боловсруулжээ. Уг хуулийн төслийн агуулга нь тэтгэврийн зээлээ төлж дуусаагүй байхдаа нас барсан ахмад настны зээлийг төр хариуцаж, тухайн арилжааны банканд нь төлөх юм байна” гэх мэтээр бичжээ.

1. Нас барсан өндөр насны тэтгэврийн зээл авагчийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл боловсруулсан нь ҮНЭН

📌Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Туваан нь “Нас барсан өндөр насны тэтгэврийн зээл авагчийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл”-ийг санаачлан боловсруулж 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-д УИХ-ын даргад өргөн мэдүүлсэн ба 01 дүгээр сарын 19-нд хуулийн цахим хэлэлцүүлэг болох forum.parliament.mn сайтад уг төслийг байршуулсан байна.
📌Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.1-д “Энэ хууль арилжааны банкнаас өндөр насны тэтгэврийн зээл аваад төлж амжилгүй нас барсан тэтгэврийн зээл авагчид хамаарна” гэж заажээ.
📌Мөн “нас барсан ахмад настны зээлийг төр хариуцаж, тухайн арилжааны банканд нь төлөх юм байна” гэсэн мэдээлэл нь хуулийн төслийн 4.1-д заасан “Энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан нас барсан тэтгэврийн зээл авагчийн тэтгэврийн зээлийг Нийгмийн даатгалын сангаас арилжааны банкинд төлнө” гэсэн заалттай нийцэж байна.

2. “Дараа сараас…” гэж хуурамч хүлээлт үүсгэжээ

📌Уг хуулийн төслийг 2022 оны Намрын чуулганаар хэлэлцэх асуудлын дараалалд оруулаагүй байна.
📌2022 оны 07 дугаар сарын 06 өдөр Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай 52 дугаар тогтоол гаргасан. Уг тогтоолд нийт 64 хуулийн төслийг хэлэлцэхээр тусгасан ба Ц.Туваан гишүүний мэдүүлсэн хуулийн төсөл хуваарьт ороогүй байна.
📌Тогтоолд оруулсан хэлэлцэх асуудлын дараалал:
1/Автотээврийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
2/Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдлийг хориглох тухай конвенцын нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл /1970 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн Гаагийн конвенц/;
3/Ашигт малтмалын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
4/Аялал жуулчлалын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
5/Боловсролын багц хуулийн төсөл /Боловсролын ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Дээд боловсролын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Судалгааны их сургуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд/;
6/”Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;
7/Газрын багц хуулийн төсөл /Газрын ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Кадастрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл, Газрын төлбөрийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд/;
8/Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
9/Геодези, зураг зүйн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
10/Даатгалын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
11/Дотоодын цэргийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
12/Жолоочийн даатгалын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
13/”Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;
14/Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
15/””Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1999 оны 27 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;
16/Иргэний болон захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төсөл;
17/Иргэний нисэхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
18/Иргэний нисэхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл;
19/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
20/Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
21/Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
22/Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухайхуулийн төсөл;
23/Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай, Ирээдүйн өв сангийн 2023 оны төсвийн тухай болон холбогдох бусад хууль, тогтоолын төсөл;
24/Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
25/Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
26/Нийгмийн халамжийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
27/Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл;
28/Ойн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
29/Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөл;
30/Саадгүй байдал, хүртээмжийн тухай хуулийн төсөл;
31/Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл;
32/Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
33/Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
34/Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
35/Төрийн жинхэнэ албаны сонгон шалгаруулалтын тусгай журмын тухай хуулийн төсөл;
36/”Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2023 онд баримтлах Үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;
37/Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
38/Тэтгэврийн доод хэмжээг индексжүүлэх тухай хуулийн төсөл;
39/Тээврийн ерөнхий хуулийн төсөл;
40/”Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;
41/”Улсын хилийн зурвас газрыг тусгай хэрэгцээнд авах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;
42/””Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1998 оны 05 дугаар тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;
43/Ургамал хамгааллын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
44/Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
45/Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл;
46/Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
47/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
48/”Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;
49/Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
50/Хөнгөн үйлдвэрлэлийн тухай хуулийн төсөл;
51/Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
52/Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
53/Хүнсний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
54/Хүний генетикийн тухай хуулийн төсөл;
55/Хүүхэд хамгааллын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
56/Цусны донорын тухай хуулийн төсөл;
57/Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
58/Шүүх байгуулах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
59/Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тухай хуулийн төсөл;
60/Эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжих хөгжлийн төслийг санхүүжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх тухайхуулийн төсөл;
61/Эвлэрүүлэн зуучлалын тухайхууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл;
62/Эрхтэн, эд, эс шилжүүлэн суулгах тухай хуулийн төсөл;
63/Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
64/Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл.
👉Тогтоол дахь жагсаалтын 25-д байгаа “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл”-ийг хэлэлцэх үед “Нас барсан өндөр насны тэтгэврийн зээл авагчийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөлөх тухай” хуулийн төсөл дагаж орж болно.
Учир нь тухайн сард хэлэлцэх асуудлын дарааллыг УИХ-ын даргын тушаалаар батлахдаа нөхцөл байдлаас шалтгаалж дагаж орж ирэх хуулиудыг хэлэлцэх тохиолдол байдаг.
📌Харин шалгаж буй мэдээллийн гарчигт дурдсан шиг “дараа сараас” ямар нэг шийдвэр гарах боломжгүй юм. Иргэдийг төөрөгдүүлж, хандалт авах зорилгоор мэдээллийг гуйвуулж нийтэлдэг пэйж, сайтуудын нэг жишээ тул баримт шалгалт хийлээ.


Аливаа мэдээллийг хуваалцахаасаа өмнө #ЭхлээдБод #Think1st


Та бүхэн манай төвийн баримт нягталсан мэдээтэй холбоотой аливаа санал хүсэлт, залруулга хийлгэх болон бусад санал гомдлоо редакторын hello@mfcc.mn имэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

Leave a Reply

Сэтгэгдэл үлдээх

Хуваалцах

Бид Олон Улсын Баримт Шалгагчдын Сүлжээ (International Fact-Checking Network)-ний ёс зүйн кодын дагуу аливаа мэдээллийг баримтаар баталгаажуулан шалгадаг. Баримтаар шалгасан мэдээллээ #ҮНЭН, #ХУДАЛ, #ТӨӨРӨГДҮҮЛСЭН, #БҮРЭН БУС, #ЭВЛҮҮЛЭГ, #ЕГӨӨДӨЛ гэсэн зургаан төрлөөр ангилж, олон нийтэд үнэн бодит мэдээлэл түгээн ажиллаж байна.

Check document