Хиймэл оюунаар хийсэн болон зохиомол зураг, бичлэгтэй мэдээллээс болгоомжлоорой

Хуурамч зураг, хиймэл оюунаар бүтээсэн дүрийг ашиглан шинжээч, эксперт мэтээр төөрөгдүүлэн хүргэж байгаа нь эргэлзэх том шалтгаан болж байна. Хэрэв үнэхээр бодит мэдээлэл түгээж байгаа бол найдвартай эх сурвалжийг сонох байсан гэж хардах шүүмжлэлт сэтгэлгээтэй, хэрсүү хэрэглэгч байгаарай.