Хэрэгжилт бүрэн бус

Цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны төсвөөс олгох зардлыг 2 дахин нэмнэ

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжээгүй

Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн барилгыг барьж, ашиглалтад оруулна

ИТХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжилт бүрэн бус

273 шинэ цэцэрлэг барьж, 24 цагийн үйлчилгээтэй цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлнэ

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжээгүй

Эрчим хүчний хэрэглээг дотоодоос бүрэн хангаж, эрчим хүч экспортлогч болох суурийг тавина

УИХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжээгүй

Түгжрэлгүй хот: Агаарын дүүжин замын тээврийн төсөл хэрэгжүүлж, зориулалтын зогсоол дэд бүтцийг барьж байгуулна 

ИТХ-ын сонгууль 2020

Хэрэгжсэн

Гадаад худалдааны нийт эргэлтийг 20 тэрбум ам.долларт хүргэнэ

УИХ-ын сонгууль 2020