Банкны зээлийн хүүг ЦАРЦААХ шийдвэр хэрэглээний зээлд ХАМААРАХГҮЙ

FACT CHECKED: Банкны зээлийн хүүг царцаах шийдвэр хэрэглээний зээлд хамаарахгүй талаар гаргасан шийдвэр, бусад холбогдох хууль, журмыг үндэслэн баримт шалгалт хийлээ #ХУДАЛ

[Худал] Банкны зээлийн хүүг царцаах шийдвэр хэрэглээний зээлд хамаарахгүй талаар гаргасан шийдвэр, бусад холбогдох хууль, журмыг үндэслэн баримт шалгалт хийлээ.”

#FactCheckedByMFCC

Та бүхэн манай төвийн баримт нягталсан мэдээтэй холбоотой аливаа санал хүсэлт, залруулга хийлгэх болон бусад санал гомдлоо редакторын factcheck@uzeg.agency имэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

Аливаа мэдээллийг түгээхээсээ өмнө #Эхлээдбод     #Thinkfirst