Хүүхдийн мөнгө барьцаалж зээл олгоно гэх мэдээлэл #ХУДАЛ

[Худал]
2021 оны 08 дугаар сараас эхэлж цахим орчинд давтамжтай түгдэг “Хүүхдийн мөнгө барьцаалж зээл олгоно” гэх мэдээллийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 2-нд дахин оруулж иржээ. Дахин сэргээж түгээдэг ийм төрлийн мэдээлэл хандалт авах зорилгоор тухайн нэг пэйж, группэд нэгдэхийг уриалсан байдаг ч зарим иргэд залилангийн гэмт хэргийн хохирогч болж болзошгүй эрсдэлтэй тул анхааруулах шаардлагатай гэж үзлээ.

#FactCheckedByMFCC

🔍 Бид өмгөөллийн Fidelitas Partners хуулийн фирмтэй хамтран дараах байдлаар баримт шалгалаа.

📌2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр Засгийн газрын 36 дугаар тогтоолын хавсралт "Хүүхдийн мөнгөн хуримтлалыг төрийн санд байршуулан хуримтлуулах, бүртгэх, мөнгөн хэлбэрээр олгох журам" гэж баталсан.

📌Энэ журмын 6.4-д "Хүүхдийн мөнгөн хуримтлал, эсхүл мөнгөн хэлбэрээр олгосон хөрөнгийг барьцаалж зээл авах, олгох, банкны зээл суутгахыг хориглоно" гэж заасан байна. Энэ тогтоол хүчин төгөлдөр үйлчилж байна.

Та бүхэн манай төвийн баримт нягталсан мэдээтэй холбоотой аливаа санал хүсэлт, залруулга хийлгэх болон бусад санал гомдлоо редакторын hello@mfcc.mn имэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

Аливаа мэдээллийг түгээхээсээ өмнө #Эхлээдбод     #Thinkfirst